Collection of Kimono Icons for Personal Use

kimono # 31291

Cartoon, Kimono, Clip art, Illustration icon

kimono # 111639

Cartoon, Clip art, Costume, Dress icon